တစ်နေရာတည်း၌တစ်စုတစ်စည်းတည်းအလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့

အဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်း ဥပဒေ အခန်း ၁၆ အရ တစ်နေရာတည်းတွင် လုပ်ငန်းများပြီးစီးစေရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူပါသည်။  ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

အဖွဲ့ကို အောက်ဖော်ပြပါ အစိုးရဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

Dica Logo

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန 

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန 

အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန 

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ 

မီးသတ်ဦးစီးဌာန