ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး

ရည်မှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့၌ အမှတ်(၁)၊သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရုံးချုပ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အမှတ် (၄၉)၊စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ‌ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

ရန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၏ ရည်မှန်းချက်မှာ “ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်းကျင်ကောင်း များအား မြှင့်တင်‌ပေးပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အ‌ထောက်အကူပေးရန်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အားပေးဆောင် ရွက်ရန်”နှင့် ဦးတည်ချက်မှာ “စွမ်းဆောင်မှု ကောင်းမွန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး အေဂျင်စီ ဖြစ်ရန် နှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်လာစေခြင်းဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်”ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်