MYCO အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်စာအုပ် (အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း)

အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ်သစ် MyCO အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်စာအုပ် (အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း) အား အောက်ပါ download link တွင် ရယူနိုင်ပါတယ်

Cost of Doing Business in Myanmar – Survey Report 2018

Cost of Doing Business in Myanmar – Survey Report 2018 စာအုပ်အား အောက်ပါ Download Link တွင် ရယူနိုင်ပါသည်- cost_of_doing_business_in_myanmar_survey_report2018 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့်အညီ ပြုစုထားသော ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာများလမ်းညွှန် စာအုပ်

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့်အညီ ပြုစုထားသော ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာများလမ်းညွှန် စာအုပ်အား အောက်ပါ Download Link တွင် ရယူနိုင်ပါသည်- company_director_guide_myanmar ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ ၂၀၁၈ နှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

    မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့်အညီ ပြုစုထားသော မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ ၂၀၁၈ နှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ အတွက် စာအုပ်အား အောက်ပါ Download Link တွင် ရယူနိုင်ပါသည်-                                                       ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန   company_regulations_2018_myanmar_-_cover.pdf