ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်နှုန်းထားများ လျှော့ချကောက်ခံခြင်း ကြေညာချက်

✅ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Corona Virus-COVID 19) ကူးစက်ပြန့်ပွားနေမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊ အတည်ပြုမိန့်နှင့် ခွင့်ပြုမိန်ရရှိထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အသုံးစရိတ်များလျော့ကျပြီး လုပ်ငန်းများ ပိုမို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှင့် ဧပြီလ (၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ မူလဝန်ဆောင် စရိတ်နှုန်းထား၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချ၍ လျှောက်ထားလွှာနှင့် ဝန်ဆောင်စရိတ်နှုန်းထားများအား အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သက်မှတ်လိုက်ပါသည်။ ✅ ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်သက်မှတ်ချက်များသည် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတော်၏ ကြေညာချက်များအရ သက်ရောက်မှုရှိသည့် ကာလအထိသာ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါကာလ ကုန်ဆုံးပါက လျှောက်ထားလွှာနှင့် ဝန်ဆောင်စရိတ်နှုန်းထားများအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်သက်မှတ် ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အသိပေးကြေညာချက်

အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO) တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍- ပုံစံ ဈ-၂(က) –   အဆိုပြုထားသည့် မှတ်ပုံတင်စာရင်းအား ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံမှ အကြောင်းကြားစာ ဈ-၂(ခ)        –   မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံမှ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပြင်ဆင်ချက်အကြောင်းကြားစာ ဈ-၃(က)      –   ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပြင်ဆင်ရန် လျှောက်ထားချက်နှင့် ဈ-၃(ခ)       –   ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှားယွင်းမှုကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံမှ အကြောင်းကြားစာတို့ကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အများနှင့်အကျုံးဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုရေးအကျိုး ရည်မျှော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အများနှင့်အကျုံးဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုရေးအကျိုး ရည်မျှော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သော ကုမ္ပဏီများသို့ အသိပေးကြေညာချက်

ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်ကာလ (၆) လအတွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက်သော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ အပိုဒ် ၄ (ဃ) နှင့်အညီ သတ်မှတ်အခကြေးငွေပေးဆောင်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် အသိပေးကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သော ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့သည် စနေနေ့ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်ရုံးချုပ်) တွင် ကုမ္ပဏီပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းများအား နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁၆:၃၀ နာရီအထိ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနေ့ရက်သည် ဘဏ်ပိတ်ရက်ဖြစ်ပါသဖြင့် သတ်မှတ်အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန်အတွက် ငွေသားအစား ဘဏ်ကတ်ဖြင့်သာ သတ်မှတ်အခကြေးငွေ…

ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သောကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်ကြေညာချက်

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇၊ ပုဒ်မ ၄၂၁ (ဃ) အရ အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ်တွင် ကုမ္ပဏီများ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ၆ လ ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေး၍ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းများကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သော ကုမ္ပဏီများအား မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ မကြာမီ ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ အပိုဒ် ၄(ဃ) နှင့်အညီ သတ်မှတ်အခကြေးငွေ ပေးဆောင်၍ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်ရုံးချုပ်) တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန်…

CHIN STATE INVESTMENT AND PRODUCT FAIR ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်

ချင်းပြည်နယ်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ဒေသထွက်ကုန်များအား မြှင့်တင်ရန် အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့နှင့် ၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Myanmar Convention Centre ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် Chin State Investment and Product Fair ကို တက်ရောက်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွေးနွေးပွဲကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး ဒေသ ထွက်ကုန်ပြပွဲကို မတ်လ ၁၆ နှင့် ၁၇ ရက်နေ့ (၂) ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်မည့်သူများ အနေဖြင့် https://www.chinstatefair2019.com/  မှတဆင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့…

ကြေညာချက်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၉) တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း