ကြေညာချက်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၉) တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း

ကြေညာချက်

အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO) တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ပုံတင်ပုံစံများကိုအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်- ပုံစံစ-၁ (အစုရှယ်ယာများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည့်အများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီမှ     အစုရှယ်ယာ များဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီသို့         ပြောင်းလဲရန်လျှောက်လွှာ)။ ပုံစံ စ-၂ (အစုရှယ်ယာများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီမှ  အစုရှယ်ယာများဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည့်အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီသို့      ပြောင်းလဲရန်လျှောက်လွှာ)။ ပုံစံ စ-၇ (နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင်ထည့်သွင်းသည့်အကြောင်းကြားစာ)။ ပုံစံဆ-၅ (အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာရှင်းတမ်းများ)။ ပုံစံဆ-၆ (နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင်ထည့်သွင်းသည့်အကြောင်းကြားစာ)။ ပုံစံဆ-၇ (နိုင်ငံတော်၏ပြင်ပတွင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့်ကော်ပိုရေးရှင်း၏အလားအလာ      ညွှန်းတမ်း)။ ပုံစံည-၄ (ဆန္ဒအလျောက်ဖျက်သိမ်းခြင်းတွင်ကြွေးမြီပေးချေနိုင်ကြောင်းကြေညာချက်)။ ပုံစံ-AR        (နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ)။

ကြေညာချက်

ယနေ့သည် ကုမ္ပဏီဟောင်းများ MyCO တွင် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရမည့် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါသဖြင့် DICA သို့လာရောက်ဆောင်ရွက်လိုသူများအတွက် ဝန်ထမ်းများက ည ၈ နာရီအထိ အချိန်ပိုဆင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ ၃၁.၁.၂၀၁၉

တည်ဆဲကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြန်လည်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီကမှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ကြသော ကုမ္ပဏီများ နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့်အညီ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်သည့် အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် MyCO တွင်၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ၆ လကာလအတွင်း သတ်မှတ်ပုံစံ နည်းလမ်းများအတိုင်း ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ကြရန် အသိပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန်ကာလ ကုန်ဆုံးရန် ၁ ရက်သာ ကျန်ရှိပါသဖြင့် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အချိန်မီပြန်လည်မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက် နိုင်ကြပါရန် ထပ်မံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

တည်ဆဲကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြန်လည်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီကမှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ကြသော ကုမ္ပဏီများ နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့်အညီ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်သည့် အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် MyCO တွင်၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ၆ လကာလအတွင်း သတ်မှတ်ပုံစံ နည်းလမ်းများအတိုင်း ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ကြရန် အသိပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန်ကာလ ကုန်ဆုံးရန် ၃ ရက်သာ ကျန်ရှိပါသဖြင့် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အချိန်မီပြန်လည်မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက် နိုင်ကြပါရန် ထပ်မံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

တည်ဆဲကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြန်လည်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီကမှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ကြသော ကုမ္ပဏီများ နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့်အညီ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်သည့် အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ် MyCO တွင်၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ၆ လကာလအတွင်း သတ်မှတ်ပုံစံ နည်းလမ်းများအတိုင်း ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ကြရန် အသိပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန်ကာလ ကုန်ဆုံးရန် ၆ ရက်သာ ကျန်ရှိပါသဖြင့် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အချိန်မီပြန်လည်မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက် နိုင်ကြပါရန် ထပ်မံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန