အသိပေးကြေညာချက်

အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO) တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍- ပုံစံ ဈ-၂(က) –   အဆိုပြုထားသည့် မှတ်ပုံတင်စာရင်းအား ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံမှ အကြောင်းကြားစာ ဈ-၂(ခ)        –   မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံမှ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပြင်ဆင်ချက်အကြောင်းကြားစာ ဈ-၃(က)      –   ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပြင်ဆင်ရန် လျှောက်ထားချက်နှင့် ဈ-၃(ခ)       –   ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှားယွင်းမှုကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံမှ အကြောင်းကြားစာတို့ကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းရှင်အား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြုမိန့် ပေးအပ်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်

တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်ခြင်း

၂၆. ၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော တိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း