ကြေညာချက်

ယနေ့သည် ကုမ္ပဏီဟောင်းများ MyCO တွင် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရမည့် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါသဖြင့် DICA သို့လာရောက်ဆောင်ရွက်လိုသူများအတွက် ဝန်ထမ်းများက ည ၈ နာရီအထိ အချိန်ပိုဆင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ ၃၁.၁.၂၀၁၉