.

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ


ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ

Myanmar Investment Commission formed Yangon Region Investment Committee by the Notification No. 58/2017 dated on 7 July 2017 according to the Myanmar Investment Law para 24(h).

Vision


Heritage, Green, Liveable, Commercial Region of Myanmar.

Mission


To Attain Green Growth Economy of Yangon Region by Promoting Responsible and Quality Investment.

YRIC's Secretariat


စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရကြား ကနဦးပေါင်းကူးဆက်သွယ်ခြင်းအနေဖြင့် DICA သည် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးမြှင့်တင်ရန်၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်းကျင်ကောင်းအား ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား မြှင့်တင်ရန် ရှိပါ သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုရလဒ်များ

NoIMG

106948


(MMK)

$

691.693

(USD)

Total Investment Amount by Million (2017 August to 2020 Sept)

26042.23 M (MMK)

Myanmar Citizen Approved Investment Amount by Million(2019 October to 2020 Sept)

295.274 M (USD)

Foreign Direct Approved Investment Amount by Million (2019 October 2020 Sept)

13158 persons

(2019 October to 2020 Sept)

225596

Number of Myanmar Citizen Employee (2017 August to 2020 Sept)

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

January 09, 2021

Video Conferencing System ဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း ...

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Read More