ANNOUNCEMENT

The MyCO registry will be accepting the following forms online from 4 May 2019: Form I-2A (Notice from Registrar of proposed rectification of register) Form I-2B (Notice from Registrar of rectification of register) Form I-3A (Application to correct company’s register) Form I-3B (Notice from Registrar regarding correction in company’s register) Directorate of Investment and Company…

Announcement

The MyCO registry will be accepting the following forms online from 2 March 2019:• Form F-3 (Application to change company limited by guarantee to public company limited by shares)• Form F-4 (Application to change company limited by guarantee to a private company limited by shares)• Form F-5 (Application to change unlimited company to public company…

Announcement

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၉) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကူအညီပေးရေးကော်မတီ၏ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း

Announcement

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၉) တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း

Announcement

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉) အဆိုပြုချက် စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း

Announcement

The MyCO registry will be accepting the following forms online from 1 February 2019: Form F-1 (Application to change private company limited by shares to public company limited by shares) Form F-2 (Application to change public company limited by shares to a private company limited by shares) Form F-7 (Notice of Gazette publication) Form G-5…